A J 2 2  – HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT
Moià. Moianès. 2017-2019

Estructura de fusta contralaminada de pi CLT
Pedra de Folgueroles. SATE amb morter de calç

+