A J 2 2  – HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT
Moià. Moianès. 2016-2018
Projecte, càlcul i Direcció d’obra

Estructura de fusta contralaminada de pi CLT
SATE amb morter de calç transpirable
Aillaments de fibra de fusta i suro
Classificació energètica A
#aj22architecture

+