EDIFICI PLURIFAMILIAR A BARCELONA
Inici obres setembre 2021
Assessorament en fase projecte i Direcció d’Obra

Edifici plurifamiliar entre mitgeres
Estructura de fusta contralaminada CLT
Classificació energètica A
Aerotermia, doble flux i placa solar

+