HABITATGE UNIFAMILIAR
Barcelona
2017-2018

www.jofreroca.com

Estructura mixta d’acer i fusta de roure
Maó ceràmic manual per a tancaments
Parquet de roure

+