HABITATGE UNIFAMILIAR
Barcelona. 2017-2018
Assessorarement i Direcció d’obra

Estructura mixta d’acer i fusta de roure
Maó ceràmic manual per a façanes
Cobertes inclinades amb teula vella

Parquet de roure

+