HABITATGE UNIFAMILIAR
La Fosca. Palamós. Baix Empordà
2016-2018

Estructura de fusta contralaminada de pi CLT
Aillaments en firbra de fusta
Façana ceràmica ventilada
Pedra en sec

+