HABITATGE UNIFAMILIAR
La Fosca. Palamós. Baix Empordà. 2016-2018
Assessorament i Direcció d’Obra

Estructura de fusta contralaminada de pi CLT
Aillaments en firbra de fusta
Façana ceràmica ventilada
Pedra en sec

+