• magi cuberta

HABITATGE UNIFAMILAR
Sant Julià de Vilatorta. Osona
2014-2016

Estructura de fusta d’entramat lleuger
Aillament de fibra de cànyem i calç
Acabat exterior amb pedra de Folgueroles i mimbre
Sistema de doble flux de ventilació mecànica

+