• magi cuberta

HABITATGE UNIFAMILAR
Sant Julià de Vilatorta. Osona. 2014-2016
Càlcul d’estructura i Direcció d’Obra

Estructura de fusta d’entramat lleuger
Aillament de fibra de cànyem i calç
Acabat exterior amb pedra de Folgueroles i mimbre
Sistema de doble flux de ventilació mecànica

+