HABITATGE UNIFAMILIAR
Sant Quirze de Besora. 2017-2019
Càlcul d’estructura i Direcció d’Obra

Estructura de fusta contralaminada CLT d’avet
Aillaments amb fibra de fusta
Morter de calç transpirable exterior
Doble flux + terra radiant

+