HABITATE UNIFAMILIAR
Sant Esteve de Palautordera. 2017 – 2018
Assessorament i Direcció d’Obra

Habitatge amb estructura d’entramat lleuger de fusta
Aillaments amb fibra de fusta
Acabat exterior amb tauler de pi tractat

+