HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT
Palamós. 2018
Assessorament tècnic, direcció d’execució d’obra

Habitatge passiu amb estructura de fusta CLT
Aillaments amb fibra de fusta
Façana amb pedra seca i ceràmica de gran format
Terra i sostre referescant. Doble flux

+