HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT
Palamós. 2018
Assessorament tècnic, càlcul d’estructura i direcció d’execució d’obra

Habitatge passiu amb estructura de fusta CLT, aillaments amb fibra de fusta i façana amb pedra seca i ceràmica de gran format. Sistema de climatització amb terra i sostre referescant. Incorporem sistema de renovació d’aire amb doble flux entàlpic. Placa solar fotovoltaica a la coberta plana de l’edifici.

+