HABITATGE UNIFAMILIAR
Bescanó
. Gironès
2015-2016

www.v-ter.com
www.nataliamitja.com

Estructura de fusta amb entramat lleuger
Aillaments amb cel·lulosa projectada
Coberta plana ajardinada
Calefacció amb estufa central de llenya

+

Guardar