HABITATGE UNIFAMILIAR
Bescanó
. Gironès. 2015-2016
Càlcul d’estructura i Direcció d’Obra

Estructura de fusta amb entramat lleuger
Aillaments amb cel·lulosa projectada
Coberta plana ajardinada
Calefacció amb estufa central de llenya

+

Guardar