• magi cuberta arquitecte tencic estudicuberta

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’HABITATGE
Navàs. Bages. 2016
Direcció d’Obra

Ampliació d’habitatge existent
Redistribució interior
Realització de façana ventilada
Aillament per l’exterior

+