HABITATGE UNIFAMILIAR
Badalona. Maresme. 2017-2018
Càlcul d’estructura i Direcció d’Obra

Habitatge amb estructura de fusta d’entramat lleuger
Aillaments amb cel·lulosa insuflada i fibra de fusta
SATE exterior amb morter de calç

+