HABITATGE UNIFAMILIAR
Badalona. Maresme. 2017-2018
www.rga.cat

Habitatge amb estructura de fusta d’entramat lleuger
Aillaments amb cel·lulosa insuflada i fibra de fusta

+