HABITATGE UNIFAMILIAR
Moià. gener – juny 2020
Projecte i Direcció d’obra

Estructura de fusta d’entramat lleuger
Aillaments amb fibra de fusta
SATE amb morter de calç
sistema de doble flux re renovació d’aire
Aerotermia i plaques fotovoltaiques

+