HORT CAN JUBANY
Calldetenes. Comarca d’Osona. 2018
Projecte i Direcció d’Obra
www.canjubany.com

Redefinició de l’hort i el parquing del restaurant
Unificació d’espais i recorreguts peatonals

+