NAU AGRÍCOLA A L’ALT EMPORDÀ
2013
Càlcul d’estructura

Estructura porticada amb fusta laminada encolada
Pòrtics articulats amb unió tipus corona
Llosa de formigó armat com a paviment final

+