REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’ESCOLA MUNICIPAL
Lllivia. 2020 – 2022
Assessorament i Direcció d’Obra

Rehabilitació d’escola actual i ampliació
Conservem estructura de fusta
Aillament SATE per exterior de façana

+