REHABILITACIÓ D’HABITATGE MODERNISTA
L’Ametlla del Vallès. Comarca del Vallès occidental. 2019
Càlcul d’estructura i Direcció d’Obra

Rehabilitació d’habitatge modernista
Estructura de fusta d’entramat lleuger
Aillaments de fibra de fusta i suro
Classificació energètica A

+