REHABILITACIÓ D’HABITATGE MODERNISTA
L’Ametlla del Vallès. Comarca del Vallès occidental
2019

www.atavic.net

Rehabilitació d’habitatge modernista
Estructura de fusta d’entramat lleuger
Aillaments de fibra de fusta i suro
Classificació energètica A

+