REHABILITACIÓ DE MASIA
Pals. Alt Empordà. 2017
Càlcul d’estructura de forjats i cobertes de fusta

Rehabilitació integral de masia per a nou ús de turisme rural. Es recuperen murs de càrrega, forjats transitables i cobertes. Tan en volum existents com en preexistencies d’estables i magatzems ja derruits. S’utilitza fusta laminada encolada.

www.masjofre.com

+