REHABILITACIÓ DE MASIA
Can Clara. Sobremunt. 2020-2022
Projecte i Direcció d’obra

Rehabilitació energètica de masia
Aillament de parets per l’interior de la façana
Consolidació de sistema climatització i calefacció
Nova distribució per a un nou ús

+