REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Vall de Núria. 2023
Projecte

Rehabilitació energètica de les façanes
Sistema SATE amb fibra de fusta
Carpinteria exterior fixada al pla de l’aillament

www.valldenuria.cat

+