REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE MASIA A OSONA
Sant Julià de Vilatorta. 2010-2014
Càlcul d’estructura, Direcció d’execució d’obra

Rehabilitació i ampliació de masia existent per a habitatge unifamiliar. Es conserven les parets de càrrega de la masia principal i la coberta amb estructura de fusta. Es refà forjat d’entreplantes per un nou forjat de fusta i es realitza una ampliació per al nou ús. Terra radiant, sistem de doble flux i suport de placa solar fotovoltaica

+