• Magí Cuberta

HABITATGE PLURIFAMILIAR
Sant Feliu de Guixols. 2018
Projecte i Direcció d’Obra

Remonta d’edifici amb estructura de fusta contralaminada
Parets de càrrega i forjats en CLT
SATE per l’exterior amb morter transpirable
Sistema de doble flux de renovació d’aire

+