H A B I T A T G E  U N I F A M I L I A R
Moià. 2019 – 2020
Projecte i Direcció d’Obra

Estructura de fusta contralaminada CLT de pis silvestre
Aillaments en fibra de fusta i suro en les parts baixes
SATE amb fibra de fusta i morter de calç
Pedra seca en planta baixa
Aerotermia i doble flux amb recuperador de calor

+