H A B I T A T G E  U N I F A M I L I A R

Moià. 2019 – 2020

Estructura de fusta contralaminada CLT
SATE amb fibra de fusta i morter de calç
Pedra seca
Aerotermia i doble flux

+