• magí cuberta crespiera

OFICINES GRUP JUBANY
Calldetenes. Osona. 2016 – 2017
Projecte i Direcció d’Obra

Reforma, ampliació i canvi d’ús
Oficines centrals del Grup Jubany

Zona de treball, despatxos i sala de reunions

+