REHABILITACIÓ DE COBERTA
Calders. Moianès. 2023
Projecte i Direcció d’execució d’obra

Rehabilitació de coberta de masia en mal estat, amb goteres i bigues amb parts podrides. Recuperem al màxim totes les bigues existents, sols substituint les bigues en mal estat. Per tal de donar un pla de coberta continu, substituim la llata per canal existent per una taula de pi sense encadellar, que s’adapta a les diferents formes de les bigues de fusta existent. Damunt, làmina impermeable transpirable, doble línea de rastrell de fusta i reutilitzem les teules velles per a les cobertores, i teules noves a les valls. En paral·lel, fem cèrcol de formigó damunt de totes les parets de càrrega

+